Direct contact: 06 44219485
Of ga naar ons contactformulier

Belangrijke mededeling

Betrokken partner,

Met pijn in ons hart melden wij u dat Matchpoint per 1 januari 2020 stopt. Onze financiële positie dwingt ons daartoe. In deze brief lichten we ons besluit toe en kijken vooruit naar de Matchbeurs van 18 november. Dat wordt een bijzondere, laatste beurs.

Belangrijke aanjager
Matchpoint was in Amersfoort een belangrijke aanjager van betrokken ondernemen; een intermediair in het netwerk van bedrijven, maatschappelijke organisaties en het onderwijs. Daarom konden we jarenlang rekenen op een substantiële bijdrage van onder meer de gemeente Amersfoort. Deze bijdrage is de afgelopen jaren steeds verder teruggebracht. Daardoor moesten we op zoek naar nieuwe verdienmodellen.

Bijzondere initiatieven
Het team van Matchpoint heeft de afgelopen jaren heel vernieuwend nagedacht en is tot bijzondere initiatieven gekomen. Een van die initiatieven was het Changelab, een platform voor jonge professionals in Amersfoort, met een hart voor de kwetsbare groepen in onze stad. En daar zijn ook weer heel veel nieuwe en bijzondere initiatieven uit voortgekomen. Maar denk ook aan projecten als Keibewust033, Restifal en Keischoon033.

Onzekere situatie
Ondanks alle energie en de genoemde initiatieven bleek het lastig om een stabiele en daarmee een financieel verantwoorde inkomstenstroom te genereren. U begrijpt dat als zo’n onzekere situatie voor een langere periode voortduurt, dit druk met zich meebrengt voor het team. Dat ondanks deze druk zich hart en ziel bleef inzetten voor het welzijn van de stad. Voor alles wat zij hebben gedaan, zijn wij als bestuur de medewerkers van Matchpoint, Carin Kampman, Adith van Vuuren, Saskia van Dijk, Sylvia Krebber en Suzanne Wierenga veel dank verschuldigd.

Niet meer houdbaar

Voor de langere termijn was de situatie niet houdbaar. De afgelopen jaren hebben we als bestuur hier met regelmaat gesprekken over gevoerd met het team en samen hebben we ook gezocht naar oplossingen. Dit jaar hebben we als bestuur, in goed overleg met de medewerkers van Matchpoint, besloten om stichting per 31 oktober te ontbinden en de werkzaamheden van Matchpoint per 1 januari 2020 te beëindigen. We hebben alle mogelijke scenario’s zorgvuldig gewogen, maar hebben helaas moeten constateren dat er geen ander scenario haalbaar is.

Laatste Matchbeurs

We vinden dit heel erg vervelend voor iedereen die de doelstelling van Matchpoint een warm hart toedraagt. Daar rekenen we u ook toe. Wat ons rest is die laatste Matchbeurs op 18 november 2019 tot een onvergetelijke bijeenkomst te maken, die recht doet aan alles wat Matchpoint afgelopen jaren heeft gebracht aan inspiratie, verbinding en beweging. Het team en het voormalig bestuur zetten de komende weken alles op alles om de matches goed te borgen, zodat we ook in 2020 de meerwaarde van Matchpoint in Amersfoort kunnen zien en ervaren.

Dank voor uw steun
Ten slotte willen we u bedanken voor uw steun en betrokkenheid. Het voormalig bestuur, thans vereffenaars, en het team van Matchpoint kijken er naar uit om u te mogen begroeten op 18 november. Indien u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft kunt u contact opnemen met mij of een van de andere voormalige bestuursleden.

Met vriendelijke groeten,
Namens het voormalig bestuur,

Dorine Lommen
Stichting Matchpoint Betrokken Ondernemen (in liquidatie)

P.S. Meer informatie (lijst met vraag en antwoord) vindt u hier >>

Ervaringen

Ieder kwartaal op de hoogte van wat er speelt bij Matchpoint?
Inschrijven voor de nieuwsbrief
Matchpoint Amersfoort