Direct contact: 06 44219485
Of ga naar ons contactformulier

Matchpoint

Matchpoint

Betrokken Ondernemen

Matchpoint is een onafhankelijke intermediair zonder winstoogmerk en stimuleert betrokken ondernemen bij het bedrijfsleven in Amersfoort. Sinds 2001 arrangeren wij jaarlijks meer dan 150 ontmoetingen tussen het bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Wij leveren toegevoegde waarde door onze persoonlijke aanpak en de verrassende matches die alle deelnemende partijen iets opleveren.

Wij vormen de brug tussen zakelijk Amersfoort en het kwetsbare en vaak onzichtbare deel van de samenleving; dat maakt ons een onmisbare partner voor bedrijf, instelling en overheid. We worden gewaardeerd om onze professionele aanpak en het feit dat wij alles uit handen kunnen nemen; we ontzorgen en bieden een bijzondere, maatschappelijke beleving die verbindt en het leervermogen prikkelt.

Wat is Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Betrokken Ondernemen; Investeren in de (lokale) samenleving door inzet van mensen, middelen, kennis en kunde, netwerk en munten.

Betrokken Ondernemen geldt als als de praktische, lokale invulling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het gaat over het verbinden van de zakelijke aan de kwetsbare kant van de samenleving; het hoofd met het hart.

Betrokken ondernemen werkt duurzaam door wanneer het voor zowel bedrijfsleven als maatschappelijke organisaties iets oplevert. Daarom zijn onze “matches” altijd gebaseerd op het principe van wederkerigheid. Wij creëren verrassende belevingen, want zulke ontmoetingen prikkelen het leervermogen en zorgen voor verbinding.

Waarom bestaat Matchpoint

Wij willen een bewustzijnsverandering tot stand brengen die ervoor zorgt dat mensen meer naar elkaar omkijken. We geloven dat we dat kunnen bereiken door ontmoetingen te creëren tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en onderwijs. Zo weten ze elkaar beter te vinden en kunnen er langdurige relaties ontstaan.

Werkwijze Matchpoint

Matchpoint wil graag een concrete bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Betrokken ondernemen is hierbij het sleutelwoord.

Onze matches gaan altijd uit van wederkerigheid: een win-winsituatie voor de aanbiedende én de vragende partij.
Samenwerken met Matchpoint betekent praktische adviezen ontvangen, deelnemen in ons brede netwerk en het uitvoeren van maatschappelijke projecten in Amersfoort.
Onze aanpak kenmerkt zich door:

  • Persoonlijke benadering
  • Bevlogenheid & creativiteit
  • Onafhankelijkheid
  • Resultaatgerichtheid
  • Zakelijke en professionele instelling
  • Aansluiting bij actuele maatschappelijke thema’s

Eerst bespreken we uw wensen en mogelijkheden. Vervolgens komen wij met één of meerdere matchvoorstellen. Nadat u een keuze heeft gemaakt, organiseren wij vervolgens de match voor u.

Projecten worden door u en uw medewerkers uitgevoerd. Matchpoint is aanwezig bij de aftrap. Na afloop evalueren wij met u het gerealiseerde project. Dit kan via een (telefonisch) gesprek of digitaal.

Kosten

Matchpoint doet opdrachten voor de gemeente Amersfoort, wordt ondersteund door het VSB fonds en alle bedrijven die zijn aangesloten bij het Matchpoint netwerk Zinvol Zaken Doen. Zij ontvangen hiervoor matches. Bent u geen lid van het netwerk, dan betaalt u per match, op basis van onze offerte.

En verder:

Matchpoint heeft ANBI status.

Statuten Matchpoint >>

Jaarrekening Matchpoint 2018 >>

“Het rendement van maatschappelijke investeringen is niet in geld uit te drukken, omdat het van onschatbare waarde is”
Lucas Bolsius, Burgemeester van Amersfoort

Ervaringen

Ieder kwartaal op de hoogte van wat er speelt bij Matchpoint?
Inschrijven voor de nieuwsbrief
Matchpoint Amersfoort